ДЕБЕЛОГЛА̀ВЩИНА

ДЕБЕЛОГЛА̀ВЩИНА, мн. няма, ж. Пренебр. Дебелоглавие. Тези календари / .. / могат да бъдат интересни за нас сега само като документи за културата на оная епоха, като протест — .. — на един патриот, възмутен от нерадивостта и дебелоглавщината на българина. П. П. Славйков, Събр. съч. VI (1), 67.

Списък на думите по буква