ДЕБЕЛОКО̀ЖИЕ

ДЕБЕЛОКО̀ЖИЕ, мн. няма, ср. 1. Качество на дебелокож (в 1 знач.). Дебелокожието е характерно за животни като слона и хипопотама.

2. Прен. Пренебр. Нечувствителност. — Господа народни представители! — каза със съмоуверен и спокоен вид Крушков — в деня на избора ми аз имах точно тридесет години и шест дена!.. — Но той няма и двадесет и шест години!.. Кардашев, огорчен от зрелището на ранното дебелокожие на един млад човек, още на прага на обществения живот, изгуби желание да стои по-дълго тук. Ив. Вазов, Съч. Х, 79-80.

Списък на думите по буква