ДЕБЕЛОКРА̀К

ДЕБЕЛОКРА̀К, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който има дебели крака. Срещнаха гривесто, късоопашато, дебелокрако и тумбачесто конче. Ст. Даскалов, ЕС, 175. Дебелокрака жена.

Списък на думите по буква