ДЕБЕЛОМЀР

ДЕБЕЛОМЀР м. Техн. Уред за измерване дебелината на предмети. За измерване дебелината на цепените кожи се употребява дебеломерът, който измерва дебелината на отделните пластове с точност 1/10 от мм. Ст. Младенов и др., ОТК, 64. Към универсалните измервателни инструменти спадат: а) инструменти за грубо измерване — стоманена линийка, метър, дебеломер. Маш. IХ кл, 82.

Списък на думите по буква