ДЕБЕЛОО̀ЧИЕ

ДЕБЕЛОО̀ЧИЕ, мн. няма, ср. Пренебр. Качество или проява на дебелоок; безсрамие, безочливост, нахалство. А ти откъде изравяш това дебелоочие? Как смееш да

изповядваш публично отвратителния си егоизъм? Др. Асенов, И, 84.

Списък на думите по буква