ДЕБЕЛОСЛО̀ЕН

ДЕБЕЛОСЛО̀ЕН, ‑о̀йна, ‑о̀йно, мн. ‑о̀йни, прил. Който представя дебел слой или се състои от дебели слоеве, пластове. Ако морето се задържи за по-продължително време спокойно и от сушата има голям приток на разрушен материал, тогава на дъното се натрупват дебелослойни утайки. Р. Христов и др., Г, 68. Този дял [канарски] е изграден от дебелослойни мрамори, чиито сипеи се белеят като сняг през лятото. М. Гловня и др., Р, 14. Дебелослойни варовици.

Списък на думите по буква