ДЕБЕЛОСТЪ̀БЛЕН

ДЕБЕЛОСТЪ̀БЛЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който има дебело стъбло; дебелоствол, дебелостволест. Върнахме се от разузнаване и седнахме под една дебелостъблена бука, за да обсъдим някои организационни въпроси. Сл. Трънски, Н, 692. Дебелостъблено дърво.

Списък на думите по буква