ДЕБЀЛШКО

ДЕБЀЛШКО Разг. Нареч. от дебелшък; дебеличко. Взе багажеца, дебелшко се облече: "Мамо, чакай ме след някой ден!..." О. Орлинов, П, 83.

Списък на думите по буква