ДЀБЕНЕ

ДЀБЕНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от дебя и от дебя се.

Списък на думите по буква