ДЕБЍЛЕН

ДЕБЍЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. лни, прил. Мед. 1. Който е с признаци на дебилност, слабоумие; слабоумен.

2. Слаб, немощен.

— От лат. debilis 'слаб'.

Списък на думите по буква