ДЕБЍТ

ДЕБЍТ1 м. Спец. 1. Количеството течност или газ, което преминава за единица време през дадено място или което излиза от някакъв източник за единица време. Използването на реките като воден път зависи от водния дебит, от дълбочината на водата, от състоянието на коритото на реката и от наклона на дъното. Л. Манчев, П I, 9. Дебитът на нашите минерални извори е доста различен.При изригване на вулкани водата в близките минерални извори повишава температурата си и променя дебита си. Дебит на водопровод.

2. Производствена възможност на машина или съоръжение да прекарва, извлича и под.

определено количество течност за единица време. Помпа с дебит 300 литра в минута.

— От фр. débit.

ДЕБЍТ

ДЕБЍТ2 м. Финанс. В двойното счетоводство — лявата страна на счетоводния баланс и счетоводните сметки, на които се записват всички дългове и разходи на предприятието.

— От фр. débit.

Списък на думите по буква