ДЕБЍТОР

ДЕБЍТОР м. Финанс. Лице, предприятие и под., което има вписано задължение в дебита на счетоводни сметки за това, че е получило в заем пари или е купило стока с отсрочка в плащането; длъжник.

— От фр. débiteur.

Списък на думите по буква