ДЕБНЕШКО̀М

ДЕБНЕШКО̀М нареч. С дебнене, като дебна; дебнешката. Предпазливо, дебнешком се приближиха вълците от всички страни и спряха само на няколко крачки от глигана. Д. Калфов, С, 32. Аз станах от мястото си и прикрит от клонищата на върболяка, упътих се дебнешком към воденицата. М. Георгиев, Избр. разк., 169. Ян Бибиян се наведе, взе голям камък, дебнешком пристъпи няколко крачки и хвърли към гущера. Елин Пелин, ЯБ, 11. Неведнъж Спас идваше на скалата дебнешком, оглеждайки се с тревога дали не го е видял казарменият обход. Д. Добревски, БКН, 13.

Списък на думите по буква