ДЀБЪРСКИ

ДЀБЪРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Дебър, град в Македония. На малката площадка пред училищната врата се бе изправил млад, хубав четник, облечен в дебърска носия, препасан с патрондаш и с два револвера в пояса си. Д. Талев, И, 517. На дървения потон някой от незнайните дебърски резбари бе издълбал чудна плетка от клончета. Д. Спространов, ОП, 89.

◊ Дебърска художествена школа. Българска възрожденска художествена школа от ХVIII-ХIХ в. с представители майстори — строители, живописци и резбари, част от произведенията на които са се запазили и до днес.

Списък на думите по буква