ДЕБЮТА̀НТ

ДЕБЮТА̀НТ м. Книж. 1. Артист, който за първи път излиза на сцената. И театралната управа, и критици, и публика остават съвсем разочаровани от младия дебютант. Сам Сарафов казва: "В тази роля аз се провалих." Ст. Грудев, ББ, 88.

2. Лице, което за първи път се изявява в някаква дейност. Яворов изживяваше оная вечер трепетите на дебютант. Какво ли ще бъде първото впечатление от пиесата му? Ще се приеме ли тя добре от публиката? М. Кремен, РЯ, 551.

— От фр. débutant.

Списък на думите по буква