ДЕБЮТА̀НТКА

ДЕБЮТА̀НТКА ж. Книж. Артистка, жена дебютант. Една голяма германска фирма е завършила картината "Метрополис",.. Главната женска роля е играна от една съвсем нова дебютантка, която никога не е излизала даже в качеството си на фигурантка. К, 1926, бр. 86, 3. Поздравяваме старателната дебютантка и ѝ пожелаваме плодно и дълготрайно поприще. БНТ, 1940, бр. 202, 3.

Списък на думите по буква