ДЀВЕРКА

ДЀВЕРКА ж. Диал. Деверица. Деляха я от тях само деверът и деверката. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 141.

Списък на думите по буква