ДЕВЀРНИЦА

ДЕВЀРНИЦА ж. Нар.-поет. Епитет на чашата, която се използва по време на сватбата. Подаде му чаша деверница, / да послужит китени сватове. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 389.

Списък на думите по буква