ДЀВЕТГОДИШЕН

ДЀВЕТГОДИШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който е на девет години. — Стойне, Стойне — викна той на дъщеря си, деветгодишно момиче, — я донеси да полееш на госта. В. Геновска, СГ, 208. Големият Вутев син, Тото, деветгодишно хлапе, седи зад печката, обува си цървулите. Елин Пелин, Съч. IV, 240.

2. Който съществува в продължение на девет години, който трае, продължава девет години. Деветгодишно пребиваване в чужбина. // За алкохолно питие — който е отлежал девет години. Деветгодишно вино.

3. Който се отнася до период от девет години. Деветгодишен план. Деветгодишен опит.

Списък на думите по буква