ДЕВЕТДЕСЀТГОДИШЕН

ДЕВЕТДЕСЀТГОДИШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който е на деветдесет години. Приседнал пред кооперацията, деветдесетгодишният дядо Стоичко се кръстеше и клатеше глава. В. Андреев, Пр, 157-158.

2. Който съществува в продължение на деветдесет години, който трае, продължава деветдесет години.Деветдесетгодишно робство.

Списък на думите по буква