ДЕВЕТДЕСЀТИ

ДЕВЕТДЕСЀТИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Числ. поредно от деветдесет. Тази вечер е деведесетото представление на пиесата.

2. Като същ. деветдесета ж. Само с числ. бройно. Една част от нещо, разделено на деветдесет равни части. Седем деветдесети, умножени по осемнадесет, дават едно цяло и две пети. △ Две деветдесети.

Списък на думите по буква