ДЕВЕТЍМА

ДЕВЕТЍМА, ‑та, числ. бройно. За мъже или за мъже и жени — девет души. Деветимата комунисти били в най-неблагоприятно положение, в каквото може да се изпадне при една открита въоръжена схватка. Г. Караславов, Избр. съч. III, 198. "Нямам хляб, чичо Коста, пък и мама не знае." "Лесна работа — ми каза той, — хляб имам за деветима косачи". Цв. Ангелов, ЧД, 68. — Мила тейнова, Радо льо, / деветима та искаа / .. нийде та тейно не даде! Нар. пес., СбНУ XLVI, 138.

Списък на думите по буква