ДЀВЕТМЕСЕЧЕН

ДЀВЕТМЕСЕЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е на девет месеца. Деветмесечно момченце.

2. Който съществува в продължение на девет месеца, който трае, продължава девет месеца. Деветмесечни боеве. Деветмесечен курс.

3. Който се отнася до период от девет месеца. Деветмесечен план.

Списък на думите по буква