ДЕВЕТМЀСЕЧИЕ

ДЕВЕТМЀСЕЧИЕ, мн. ‑ия, ср. Период от девет месеца. Очаква се до края на месеца да бъде изпълнен и планът за деветмесечието.

Списък на думите по буква