ДЕВЕТНА̀ДЕСЕТГОДИШЕН

ДЕВЕТНА̀ДЕСЕТГОДИШЕН и (съкр. разг.) деветна̀йсетгодишен, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който е на деветнадесет години. Деветнадесетгодишна девойка.

2. Който съществува в продължение на деветнадесет години, който трае, който продължава деветнадесет години. Деветнадесетгодишна вражда. Деветнадесетгодишна служба.

3. Който се отнася до период от деветнадесет години.

Списък на думите по буква