ДЕВЕТНА̀ДЕСЕТИ

ДЕВЕТНА̀ДЕСЕТИ и (съкр. разг.) деветна̀йсети, ‑а, ‑о, мн. ‑и. 1. Числ. поредно от деветнадесет. Тук беше и дамата с къносаните коси, облечена като за бал в деветнайсети век. Ем. Манов, БГ, 92. Деветнадесетото столетие донесе редица духовни постижения на човечеството. Само м., нечленувано. Самост. или в съчет. с името на съответния месец. За означаване на дата — деветнадесетия ден от месеца. Курсът започва от 19 септември. △ Конгресът е на деветнадесети.

2. Като същ. деветнадесета ж. Само с числ. бройно. Една част от нещо, разделено на деветнадесет равни части.

— Друга (диал.) форма: деветна̀ести, деветна̀йсти.

Списък на думите по буква