ДЕВЕТНАДЕСЕТОМА̀ЕЦ

ДЕВЕТНАДЕСЕТОМА̀ЕЦ и (съкр. разг.) деветнайсетома̀ец, м. Участник или привърженик на държавния преврат от 19 май 1934 г. На 18 срещу 19 май 1934 г. в сътрудничество с "Военния съюз" те [звенарите] извършиха готвения преврат .. Деветнадесетомайците ненавиждаха кобургската династия заради нейната прогерманска политика. Ист. X и XI кл, 300.

Списък на думите по буква