ДЕВЕТНАДЕСЕТОМА̀ЙСКИ

ДЕВЕТНАДЕСЕТОМА̀ЙСКИ и (съкр. разг.) деветнайсетома̀йски, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. В съчет.: Деветнайсетомайски преврат. Военен държавен преврат в България, извършен на 19 май 1934 г. от политическия кръг "Звено" и офицерската организация Военна лига с помощта на войската. Стойне минаваше за земеделец, беше се посвил след деветнайсетомайския преврат. Кр. Григоров, ТГ, 24.

Списък на думите по буква