ДЕВЕТНАЙСЕТОМА̀ЕЦ

ДЕВЕТНАЙСЕТОМА̀ЕЦ. Вж. деветнадесетомаец.

Списък на думите по буква