ДЕВЕТНАЙСЕТОМА̀ЙСКИ

ДЕВЕТНАЙСЕТОМА̀ЙСКИ. Вж. деветнадесетомайски.

Списък на думите по буква