ДЕВЕТОКЛА̀СНИЧКА

ДЕВЕТОКЛА̀СНИЧКА ж. Ученичка в девети клас. Дъщеря ми е деветокласничка.

Списък на думите по буква