ДЕВЕТО̀РКА

ДЕВЕТО̀РКА ж. 1. Деветка. Чакай, тия дяволски книги не идат .. де сега да имах една деветорка! Ив. Вазов, Съч. VIII, 36. Деветорката е написана по-красиво.С деветорката пътувам до университета.

2. Група от девет души или от девет предмета.

Списък на думите по буква