ДЕВЕТОЮ̀НЕЦ

ДЕВЕТОЮ̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. Участник или привърженик на деветоюнския преврат от 1923 г. И не само земеделец стана, ами и председател на земеделската дружба в селото. Гледаха хората, цъкаха и не можеха да се начудят. Ами че нали Бамбата беше първият деветоюнец в цялата околия, че нали той през лятото и есента на 1923 година изпотрепа и комунистите, и земеделците в целия край!... Г. Караславов, Избр. съч. II, 469. Мазникът Йоно Попкръстанов, бивш дружинен командир от 42-ри пехотен полк, подлец и подлога,.., скорострелка, отявлен деветоюнец, успял да запази мундира си бог знае с какво пълзене...Ем. Станев, ИК III-IV, 317-318. Ако ние не вървим с другарите работници, трябва да подадем ръка на деветоюнците, среден път няма. Те сега ни кадят тамян да им послужим като мост, па пипнат ли камшика, ела да гледаш какво става. В. Нешков, Н, 231.

Списък на думите по буква