ДЕВЕТОЮ̀НСКИ

ДЕВЕТОЮ̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. В съчет.: Деветоюнски преврат. Военен държавен преврат в България, извършен на 9 юни 1923 г. от членове на Военната лига и Народния сговор, с който се свалят от власт БЗНС и правителството на Ал. Стамболийски. Козаря го познаваше още от деветоюнския преврат. Те бяха затворени заедно и макар че спореха остървено, обичаха се един друг. Г. Караславов, Избр. съч. I, 216.

Списък на думите по буква