ДЕВЕТОЮ̀НЩИНА

ДЕВЕТОЮ̀НЩИНА, мн. няма, ж. Проява, линия на действие, свързани или характерни за деветоюнския преврат. Снощи край мене мина един мършав, измъчен мъж, спря се, загледа се в изписаните противодържавни лозунги и емблемки, кривна неблагонадеждно глава и като измъкна от джоба си малко тебеширче, драсна отстрани: "Долу деветоюнщината!" Г. Караславов, Избр. съч. II, 381.

Списък на думите по буква