ДЕВЕТРЀДЕН

ДЕВЕТРЀДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑и, прил. Който се състои от девет реда.

Списък на думите по буква