ДЕВЕТХЍЛЯДЕН

ДЕВЕТХЍЛЯДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който се състои от девет хиляди единици, който съдържа, наброява девет хиляди лица или предмети. Деветхилядната маса на митинга бурно аплодираше оратора.Деветхилядна войска. Деветхиляден тираж.

2. Като числ. поредно. Деветохиляден (в 1 знач.). В завода вече са завършили монтажа и на деветхилядния автомобил.

Списък на думите по буква