ДЕВИА̀ТОРЕН

ДЕВИА̀ТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който е свързан с девиация, с отклонение. От многополюсната схема се вижда, че чрез превключване на единия или на втория девиаторен прекъсвач последователно могат да се включват и изключват лампите. Ел. XI кл, 51. Девиаторен ключ. Девиаторно разклонение на електрическа уредба.

Списък на думите по буква