ДЕВИА̀ЦИЯ

ДЕВИА̀ЦИЯ ж. Спец. Отклонение, изместване от първоначалното или от нормалното положение или развитие, което се проявява в различни области по специфичен начин и с различни последствия.

— От фр. déviation.

Списък на думите по буква