ДЕВЍЗ

ДЕВЍЗ м. Идея, основна мисъл, изразена в кратка словесна форма и възприета за ръководен принцип от отделна личност, класа, общество. Нас и тук ни убиват, но навсякъде ние повтаряме партийния девиз: "Всякога сме на своя пост и никога не бездействуваме"... Н. Антонов, ВОМ, 156. Това са, .., една плеяда герои, решени да се борят, да победят или да умрат за своята родна земя и техният девиз "Свобода или смърт" не е само празна дума. Б. Шивачев, Съч. I, 96. Едно време бях военен, сега съм земеделец. Рало и меч — това е моят девиз. Й. Йовков, М, 29-30. Лозунг ни свързва любороден и чист — / любов към родното е наш девиз. Ем. Попдимитров, СР, 43. Издигам девиз.

— Фр. devise. — Ив. Богоров, Второ упътване за българский език, 1870.

Списък на думите по буква