ДЕВЍЧЕСТВО

ДЕВЍЧЕСТВО ср. Остар. Моминство. — Аз мисля, че тоя ден е предтечи на моя бъдещи живот. Скоро ще да настане по‑

следният край на моето свободно девичество.. Нима аз не зная, че ща да бъда жена на някой глупак, че ща да живея по волята на другиго. Л. Каравелов, Съч. VIII, 60.

Списък на думите по буква