ДЕВОЕНИЗИРАМ

ДЕВОЕНИЗИРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Правя (обикн. чрез преустройство) нещо (производство, отрасъл, организация и др.) да изгуби военния си характер или предназначение и да започне да служи за невоенни цели. Противоп. военизирам. девоенизирам се страд.

ДЕВОЕНИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Загубвам военния си характер или предназначение. Девоенизираха се много производства в страните от бившия социалистически лагер.

Списък на думите по буква