ДЕВОЕНИЗЍРАНЕ

ДЕВОЕНИЗЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от девоенизирам и от девоенизирам се.

Списък на думите по буква