ДЕВО̀ЙЧЕНЦЕ

ДЕВО̀ЙЧЕНЦЕ, мн. ‑а, ср. Умал. гальов. от девойче. А каква е била тая причина, която е накарала Хаджи Генча да са съгласи да даде своето девойченце на Павлина. Л. Каравелов, Съч. II, 79.

Списък на думите по буква