ДЕВОЯ̀ЧКИ

ДЕВОЯ̀ЧКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Девически, момински. Сал те баща ти фалеше: / Що имам Мира момица! / Лице има девоячко, / я сърце има юначко; / .. / Сама си Пирот отима! Нар. пес., СбАИ, 299. Чуеш мене, Росандро робиньо, / премени се руо девоячко, / та отвори железни капие. Нар. пес. СбНУ XLIII, 76. Не ли ти е жалба, девойко, / за девоячко плетене, / за девоячко носене, / за девоячко одене. Нар. пес., СбНУ XI, 61.

ДЕВОЯ̀ЧКИ

ДЕВОЯ̀ЧКИ нареч. Диал. Девически, момински.

Списък на думите по буква