ДЀВСТВЕНИЦА

ДЀВСТВЕНИЦА ж. Жена, която не е имала полови сношения; дева, девственичка. Не знаел Караиван, че Мария се е врекла на овчаря да го види на неделното хоро, а Мария никак и не подозирала, че баща ѝ е убил човека, когото тя, девственицата, страстно обикнала. Н. Хайтов, ШГ, 122.

Списък на думите по буква