ДЀВСТВЕНИЧКА

ДЀВСТВЕНИЧКА ж. Девственица.

Списък на думите по буква