ДЕВТЀРИЙ

ДЕВТЀРИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. няма, м. Хим. Деутерий. Девтерият се използува като ядрен експлозив във водородната бомба.

Списък на думите по буква