ДЕГАЗА̀ТОР

ДЕГАЗА̀ТОР м. Спец. 1. Химическо вещество, използвано при дегазация, което превръща отровните вещества в нетоксични съединения.

2. Уред за извършване на дегазация.

3. Лице, което извършва дегазация. Дегазационното отделение.. има прибилизително следния състав: командир и две звена; всяко звено има командир, 3-4 дегазатори и 1-2 снабдители. Н. Иванов и др., ГО, 182.

Списък на думите по буква