ДЕГАЗАЦИО̀НЕН

ДЕГАЗАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Спец. Който се отнася до дегазация. След работа в заразен участък.. наметалото, чорапите и ръкавиците, заразени с отровни вещества или бактериални средства, се събират в специални торби, с които се отправят към дегазационните пунктове. Н. Иванов и др., ГО, 62. Дегазационен отряд. Дегазационен прибор. Дегазационни площадки.

Списък на думите по буква